Det är lätt att sia, särskilt om samtiden.
Swanberg swamlar på

Min blogg: Min app: Min kör: Mitt klimat: