Jag skulle gärna bilda en förening med uppgift att bekämpa föreningslivet, bara jag slapp vara medlem.
Swanberg swamlar på

Min blogg: Min app: Min kör: Mitt klimat: