Jag vill vara den bigarrå vars kärna du spottar ut med en känsla av befrielse.
Swanberg swamlar på

Min blogg: Min app: Min kör: Mitt klimat: