Psykologi är läran om psykologerna.
Jan Hannertz

Min blogg: Min app: Min kör: Mitt klimat: