Första  [Index]  Sista
Jaha, en vägkorsning... Observera den röd-vit-blåmålade trottoarkanten. Det är för att visa att här har vi ett protestantiskt område, unionister och lojala mot Storbritannien.

{LongTitle}


Första  [Index]  Sista