Första  [Index]  Sista
Bleiksøya (högsta punkten är 140 möh), ön som bebos av tusentals lunnefåglar.Första  [Index]  Sista