Första  [Index]  Sista
Intriger på sälnivå. Mamma (i vattnet) med unge (ej synlig) känner sig utfryst av de andra två slöhögarna på bryggan.Första  [Index]  Sista