Första  [Index]  Sista
Hit men inte längre. Vy från Å söderut, Moskenesøyas yttersta udde i mitten, längst bort ser vi Værøy.Första  [Index]  Sista