Första  [Index]  Sista
Vy över nybygget Delliknäs. Anlades 1892 av Anton och Amanda Karlsson från Norsjö, inköpt i god tro av en hästhandlare från Jörn, som saknade tillstånd eftersom detta var ovanför odlingsgränsen, bara avsett för renbete. Men paret var så framgångsrika med skötseln av gården och markerna att de fick tillstånd att bo kvar. Två hushåll till bildades av deras barn. Ett var bebott fram till 1963, då det övergavs helt. (Från vänster: Anton och Amandas hus, bagarstuga och fähus. Längst bort i bild står en sommarladugård. Vy norrut.)Första  [Index]  Sista