Termitstack mitt på skolgården.


Termitstack mitt på skolgården.