Nästa dag: en ny invigningsceremoni, denna gång om sanitetsbyggnader som byggs vid en skola i byn Papase. Här en ritual som genomförs av några av byn äldre: Man fyller ett glas holländsk schnaps (en kvarleva sedan kolonialtiden) och skvätter ut lite i marken samtidigt som man nämner förfäderna vid namn.


Nästa dag: en ny invigningsceremoni, denna gång om sanitetsbyggnader som byggs vid en skola i byn Papase. Här en ritual som genomförs av några av byn äldre: Man fyller ett glas holländsk schnaps (en kvarleva sedan kolonialtiden) och skvätter ut lite i marken samtidigt som man nämner förfäderna vid namn.

Och titta så många det är som tittar på.