"Stop Domestic Violence! ...He beat me Because I asked for the Children's School fees." Det fanns skyltar och affischer av det här slaget lite överallt - tvätta händerna, använd en riktig toalett, aids is real - use a condom.