Kofi inviger den splitternya traktorn och avfallskontainern.


Kofi inviger den splitternya traktorn och avfallskontainern.

Fullt med folk.