Många åhörare. Här satt man på honnörsplats utan att ritkigt veta varför.


Många åhörare. Här satt man på honnörsplats utan att ritkigt veta varför.