Kofi Adjei, borgmästare i kommunen och staden Kadjebi, talar på en invigningsceremoni för ett avfallhanteringsprojekt i byn Dodo Amanfrom. Ett av flera projekt som en holländsk stiftelse hjälper till med. Kadjebi är vänort till den kommun som mitt holländska sällskap bor i.


Kofi Adjei, borgmästare i kommunen och staden Kadjebi, talar på en invigningsceremoni för ett avfallhanteringsprojekt i byn Dodo Amanfrom. Ett av flera projekt som en holländsk stiftelse hjälper till med. Kadjebi är vänort till den kommun som mitt holländska sällskap bor i.