Besök hos Kumasis borgmästare och hennes kontor.


Besök hos Kumasis borgmästare och hennes kontor.