Nationalparken Kakum: En av Ghanas sista plättar av riktig regnskog (resten är avverkad). Här en Butterfly Feeding Station.


Nationalparken Kakum: En av Ghanas sista plättar av riktig regnskog (resten är avverkad). Här en Butterfly Feeding Station.