Det pågick en någon slags festival just när vi var där,
så det var lite trångt med folk när vi skulle köra därifrån.