Däruppe på balkongen satt chefen, drack Schaps och tittade på när nya "varor" anlöpte.


Däruppe på balkongen satt chefen, drack Schaps och tittade på när nya