"Slave exit to waiting boats." Endast en slav åt gången. Ordning och reda.