Fortet är det första som byggdes av europeerna (1482) i västafrika. Det var först portugisernas högkvarter och handelsbas när man handlade med guld, vapen, kakao och annat. Holländarna lade beslag på fortet 1637 och följande sekel användes det mest för slavhandel. 1872 tog engelsmännen över.


Fortet är det första som byggdes av europeerna (1482) i västafrika. Det var först portugisernas högkvarter och handelsbas när man handlade med guld, vapen, kakao och annat. Holländarna lade beslag på fortet 1637 och följande sekel användes det mest för slavhandel. 1872 tog engelsmännen över.