Gata på väg till Cape Coast.


Gata på väg till Cape Coast.