Första  [Index]  Sista

KALLKÄLLA

Iakttag varsamhet så att vattnet inte förorenas.

Någon systematisk bakteriologisk kontroll av denna källa förekommer inte och det är därför vars och ens ensak om man vill använda detta vatten.

Lässtyrelsen
Skogsvårdsstyrelsen


KALLKÄLLA


Första  [Index]  Sista