Det värsta en pyroman kan råka ut för är utbrändhet.
Swanberg swamlar på


 
saeys